10. ročník súťaže “Najkrajšia fotografia z územia MAS 2020”

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 10. ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS“. Využite príležitosť prezentovať krásy prírody vášho regiónu, zaujímavých ľudí, ich život na vidieku, ľudové tradície, zvyky i miestne pozoruhodnosti… Súťaž je určená miestnym akčným skupinám a prihlášky spolu so súťažnými Read more…

Projekt: Financovanie chodu MAS II

Názov projektu: Financovanie chodu MAS II Výška Nenávratného Finančného Príspevku: 208 958,66 EUR Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE spolufinancovaný fondom Európsky fond regionálneho rozvoja Stručný popis projektu: Projekt financovania chodu Občianskeho združenia MAS Pod Vihorlatom v programovom Read more…

Výzva č. MASPV_01/2019 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre podopatrenia: 7.2, 7.4, 7.5

Miestna akčná skupina Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z., v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou „Stratégia komunitou vedeného miestneho rozvoja pre územie MAS Pod Vihorlatom pre programové obdobie 2014-2020“ pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 vyhlasuje Read more…

otázky a odpovede: Zoznam najčastejších porušení pravidiel verejného obstarávania/obstarávania (VO/O)

05-04-2017 Zoznam najčastejších porušení pravidiel verejného obstarávania/obstarávania (VO/O) I. Zistenia v postupoch verejného obstarávania podľa Zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní stanovenie podmienok nad rámec zákona – v rámci súťažných podkladov VO bolo pre „Finančné a ekonomické podmienky“ účasti stanovené Read more…

otázky a odpovede: opatrenie: 7

FAQ – Opatrenie 7 (júl 2019) 1. Opatrenie 7.2, Aktivita 4: Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní. Je oprávnená celková rekonštrukcia existujúcich obecných studní, alebo len ich prehlbovanie? Odpoveď: Nie je oprávnená ich celková rekonštrukcia existujúcich Read more…