Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 11. ročník súťaže 
„Najkrajšia fotografia z územia MAS 2021“.

 

Využite príležitosť prezentovať krásy prírody nášho regiónu, inšpiratívnych ľudí, ich život na vidieku, ľudové tradície, zvyky i miestne pozoruhodnosti…

Súťaž je určená širokej verejnosti a prihlášky spolu so súťažnými fotografiami je možné posielať do 16. júna 2021 na emailovú adresu kancelaria@maspodvihorlatom.sk.

Hlasovanie o víťazoch v jednotlivých kategóriách bude prebiehať na facebookovom profile NSRV SR.

Súťaží sa v 7 kategóriách:

  1. Naša príroda
  2. Naši ľudia
  3. Naše tradície
  4. Naša budúcnosť
  5. Naše „naj“
  6. Život v našej MAS
  7. Naše kroje

Fotografie spolu aj s vyplnenou prihláškou nám zašlite na adresu kancelaria@maspodvihorlatom.sk do 16.06.2021

 

Stiahni prihlášku