Chodník pre peších – úsek č. 2a (B2)

Názov projektu: Chodník pre peších – úsek č. 2a Kód projektu: IROP-CLLD-V254-512-001-001 Miesto realizácie projektu: Zemplínske Hámre Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Užívateľ: Obec Zemplínske Hámre Celkové oprávnené výdavky: 61 640,47 € Maximálna výška Príspevku (95%): 58 558,45 € Dĺžka realizácie: 9 mesiacov Dátum schválenia Žiadosti o príspevok: Read more…

Chodník pre peších – Ul. Partizánska v obci Kamenica nad Cirochou (B2)

Názov projektu: Chodník pre peších – Ul. Partizánska v obci Kamenica nad Cirochou Kód projektu: IROP-CLLD-V254-512-001-002 Miesto realizácie projektu: Kamenica nad Cirochou Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Užívateľ: Obec Kamenica nad Cirochou Celkové oprávnené výdavky: 61 074,31€ Maximálna výška Príspevku (95%): 58 020,59 € Dĺžka realizácie: 3 mesiace Read more…