Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Veľopolie

Názov projektu: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Veľopolie Kód projektu: NFP309070Z765 Miesto realizácie projektu: Obec Veľopolie Aktivita: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj) Užívateľ: Obec Veľopolie Celkové oprávnené výdavky: Read more…

Výstavba prístupovej komunikácie k IBV Vyšná Roveň v obci Hankovce

Názov projektu: Výstavba prístupovej komunikácie k IBV Vyšná Roveň v obci Hankovce Kód projektu: NFP309070Z739 Miesto realizácie projektu: Obec Hankovce Aktivita: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj) Užívateľ: Obec Read more…

Rekonštrukcia miestnych komunikácií pri Obecnom úrade v Koškovciach

Názov projektu: Rekonštrukcia miestnych komunikácií pri Obecnom úrade v Koškovciach Kód projektu: NFP309070Z738 Miesto realizácie projektu: Obec Koškovce Aktivita: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj) Užívateľ: Obec Koškovce Celkové Read more…

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Ľubiša

Názov projektu: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Ľubiša Kód projektu: NFP309070Z763 Miesto realizácie projektu: Obec Ľubiša Aktivita: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj) Užívateľ: Obec Ľubiša Celkové oprávnené výdavky: Read more…

Rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici v obci Modra nad Cirochou

Názov projektu: Rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici v obci Modra nad Cirochou Kód projektu: IROP-CLLD-V254-512-001-007 Miesto realizácie projektu: Modra nad Cirochou Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Užívateľ: Obec Modra nad Cirochou Celkové oprávnené výdavky:  90 926,29 € Maximálna výška Príspevku (48%):  43 644,62 € Dĺžka realizácie: 7 mesiacov Read more…

Modernizácia cintorína a okolia Domu nádeje v obci Porúbka

Názov projektu: Modernizácia cintorína a okolia Domu nádeje v obci Porúbka Kód projektu: NFP309070Z764 Miesto realizácie projektu: Obec Porúbka Aktivita: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj) Užívateľ: Obec Porúbka Read more…

Chodník pre peších – úsek č. 2a (B2)

Názov projektu: Chodník pre peších – úsek č. 2a Kód projektu: IROP-CLLD-V254-512-001-001 Miesto realizácie projektu: Zemplínske Hámre Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Užívateľ: Obec Zemplínske Hámre Celkové oprávnené výdavky: 61 640,47 € Maximálna výška Príspevku (95%): 58 558,45 € Dĺžka realizácie: 9 mesiacov Dátum schválenia Žiadosti o príspevok: Read more…

Chodník pre peších – Ul. Partizánska v obci Kamenica nad Cirochou (B2)

Názov projektu: Chodník pre peších – Ul. Partizánska v obci Kamenica nad Cirochou Kód projektu: IROP-CLLD-V254-512-001-002 Miesto realizácie projektu: Kamenica nad Cirochou Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel Užívateľ: Obec Kamenica nad Cirochou Celkové oprávnené výdavky: 61 074,31€ Maximálna výška Príspevku (95%): 58 020,59 € Dĺžka realizácie: 3 mesiace Read more…