III. VZ

Tretie Valné zhromaždenie MAS Pod Vihorlatom sa uskutočnilo 21.02.2014 v Obradnej sieni kaštieľa v Snine. Okrem členov MAS-ky prijali pozvanie a odprezentovali činnosť svojich miestnych akčných skupín i Ing. Andrea Hradiská, PhD, predseda MAS LEV, Mgr. Natália Maťašovská, manažérka MAS Šafrán, Mgr. Katarína Krullová, manažérka MAS OZ pre rozvoj regiónu Spiš a za Prešovský samosprávny Read more…

II. VZ

Druhé, výročné zasadnutie Valného zhromaždenia MAS Pod Vihorlatom sa konalo dňa 15. Februára 2013. Svojou účasťou nás opäť poctil predseda Prešovského samosprávneho kraja ako aj predsedníčka Národnej siete slovenských miestnych akčných skupín (NSS MAS) Ing. Andrea Hradiská PhD.

I. VZ

  Prvé valné zhromaždenie členov MAS Pod Vihorlatom sa uskutočnilo  17. februára 2012 v zasadačke Obecného domu Belá nad Cirochou.   V rámci slávnostnej časti predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík otvoril príhovorom oficiálnu časť Valného zhromaždenia, pokrstil logo organizácie a zaželal MAS Pod Vihorlatom veľa úspechov do ďalšej činnosti. Pripomenul, že Read more…