Mohyla Milana Rastislava Štefánika (Bradlo)


V dňoch 20-21.11.2018 sa konala konferencia s názvom ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCIA , ktorej cieľom bolo prepojiť miestne akčné skupiny a aktérov z prostredia vidieka, a ponúknuť inšpiráciu pre realizácie vo vlastnom prostredí.

Konferenciu organizovala Národná sieť miestnych akčných skupín SR v spolupráci Národnou sieťou rozvoja vidieka SR, Trenčianskym samosprávnym krajom, Nitrianskym samosprávnym krajom a MAS Kopaničiarsky región, ktorá sprevádzala účastníkov počas exkurzii.

Program konferencie pozostával z prednášok:

  • Projekty spolupráce z PRV ČR 2014 – 2020, Ing. Martina Rechnerová, Oddělení metodiky Leader a Spolupráce, Státní zemědelský intervenčný fond
  • Projekty spolupráce z PRV SR 2014 – 2020, Mgr. Ingrid Kociánová – Odbor Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  • Rozvoj vidieka prostredníctvom cezhraničnej spoluprác, Ing. Bírošíková Viera – Oddelenie cezhraničnej spolupráce, Trenčiansky samosprávny kraj
  • LEADER/CLLD v Nitrianskom kraji – príprava VZN na podporu MAS  a regiónu, zástupce NSK – Odbor strategických činností

Súčasťou konferencie boli aj odborné exkurzie:

Výsadba stromov priateľstva – tradičné odrody ako oskoruše, moruše, belice, a pod.

Účastníci sa priamo zapojili do výsadby stromov, táto spoločná aktivita ako aj počasie utužili vzťahy medzi zúčastnenými. 


Ubytovanie v súkromí Samuel

Projekt podporený cez MAS z PRV SR 2014 – 2020, starý sad s tradičnými ovocnými odrodami ako súčasť projektu Kopaničiarska ovocno-destilátová cesta a ochutnávka tradičných produktov z ovocia spojená s výkladom o procese spracovania ovocia.


Pálenica a muštáreň Brestovec

Ako súčasť projektu Kopaničiarska ovocno-destilátová cesta a nositeľ regionálnej značky Kopanice regionálny produkt, Ochutnávka tradičných produktov z ovocia spojená s výkladom o  procese spracovania ovocia a výklad starostu o obci a projektoch a spolupráci so spolkami a partnermi.


Prehliadka Pamätnej izby Dušana Samuela Jurkoviča

Vytvorené z PRV SR 2007 – 2013 ako projekt spolupráce z MAS Vršatec.


Prehliadka zrealizovaných cezhraničných projektov na Bradle a Mohyly M. R. Štefánika


Prehliadka Predajne regionálnych produktov

Prehliadka Predajne regionálnych produktov s výkladom o projekte spolupráce podporeného z PRV SR 2007 – 2013 Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria, zavedenie regionálnej značky Záhorie regionálny produkt a ochutnávka regionálnych produktov, Kvetoslava Jablonická, MAS Podhoraň.


Prehliadka typickej kopaničiarskej usadlosti z konca 19. storočia

Prehliadka typickej kopaničiarskej usadlosti z konca 19. storočia podporenej projektu spolupráce z PRV SR 2007 – 2013 spojená s odborným výkladom a ochutnávkou regionálnych produktov.