Obec Zemplínske Hámre Vás pozýva na deň obce Zemplínske Hámre 2018.

Program podujatia:

 • 9:00 zahájenie súťaže o najlepší tím vo varení guľášu
 • 10:30 detské športové súťaže, streľba zo vzduchovky
 • 13:30 ochutnávka guľášu a vyhodnotenie súťaže porotou,
 • ochutnávka pre verejnosť do vyčerpania zásob ZADARMO
 • Klub vojenskej histórie Karpaty – Snina
 • 14:30 ocenenie víťazných družstiev vo varení guľášu
 • 15:00 kultúrny program: DSS Hámorčatá, ŽSS Hámorčanka, SS Cimbor
 • Cirošské Duo, Ľudová rozprávačka  „Araňa“, Ľudová hudba  „Zamiškovci“
 • 18:00 FS TOPĽAN
 • 19:00 DRIŠĽAK
 • NOVÁ DIMENZIA
 • 21:00 ZAPÁLENIE HÁMORSKEJ MILE
 • ľudová veselica v prírode s hudobnou skupinou TRION
 • detské atrakcie:
  – trampolíny,
  – nafukovací skákací hrad,
  – vodné gule,
  – drevený kolotoč,
  – maľovanie na tvár,
  – jazdy na koňoch a poníkoch…