Pôdohospodárska platobná agentúra prijala opatrenia, ktoré prispejú k urýchlenému vyriešeniu situácie s čerpaním financií z projektov poľnohospodárov. Informovala o tom Adriana Hosťovecká, riaditeľka sekcie prierezových činností PPA po piatkovom stretnutí vedenia PPA so zástupcami Miestnych akčných skupín (MAS) a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

“Chceme, aby sme v priebehu dvoch mesiacov spustili väčšiu časť platieb a zostávajúce platby do konca tohto roka,” uviedol generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss.

Opatrenia sa týkajú procesu schvaľovania zmlúv a nastavení IT systémov. Kiss si od týchto zmien sľubuje zrýchlenie a zjednodušenie celého procesu schvaľovania projektov, zmlúv a vyplácania plnenia.

Zástupcovia MAS privítali konštruktívne návrhy zo strany PPA na vyriešenie situácie a rovnako privítali návrh, aby sa vzájomné stretnutia uskutočňovali pravidelne, každý mesiac. Tým získajú presný prehľad o postupe prác a štatistike zrealizovaných žiadostí.

Ústredný riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák, rovnako ako zástupcovia MAS, privítal takéto stretnutie a zdôraznil, že prioritne potrebujeme vyriešiť eurofondovú depresiu.

“Poďme ukľudniť mestá a obce, že MAS-ky môžu fungovať ďalej a obnovme dôveru zúčastnených subjektov. My vieme garantovať, že spojíme sily a presvedčíme, že v tejto zlej situácii máme jasnú predstavu, ako ďalej,” povedal Kaliňák.

Generálny riaditeľ PPA si tiež vypočul návrhy MAS na úpravy niektorých procesov tak, aby viedli k zlepšeniu podmienok na oboch stranách, teda na strane MAS aj PPA. Prisľúbil zároveň, že pokiaľ to legislatíva a európske pravidlá dovolia, je pripravený ich zaviesť do praxe. Predpokladá, že do konca roka 2021 bude PPA v oblasti MAS fungovať v štandardnom režime a všetky platby, ktoré majú byť vyplatené MAS, vyplatené budú.

zdroj: www.polnoinfo.sk
Autor článku:
 TASR
Zdroj obrázku: MPRV – Jozef Kiss

Categories: Aktuality