Národná sieť miestnych akčných skupín SR je partnerom v projekte FéliX – biznis cena Slovenskej sporiteľne a SME – Index. Cenu FéliX môžu získať inšpiratívne aktivity, ktoré prispievajú k prosperite, modernosti a spoločenskej zodpovednosti našej krajiny.

Ocenené môžu byť malé a stredné firmy, živnostníci, samospráva, neziskové organizácie či sociálne podniky. „Je to príležitosť pre miestne akčné skupiny, ktoré pôsobia na celom Slovensku. Prepájame súkromný a verejný sektor a dobre poznáme zaujímavé firmy a aktivity v regiónoch, ktoré možno nie sú všeobecne známe. Máme príležitosť nominovať inšpiratívne projekty a prispieť k ich zviditeľneniu,“ komentuje predseda Národnej siete MAS Štefan Škultéty a dodáva: „Stali sme sa partnerom podujatia, lebo FéliX korešponduje s našim poslaním a aktivitami.“

Ocenenia budú udelené v troch kategóriách. Kategória Rodinná firma roka je určená pre výnimočné rodinné firmy, ktoré úspešne vedú svoj biznis už niekoľko generácií. Kategória Verejné dobro si všíma originálne regionálne aktivity malých a stredných firiem, ktoré zveľaďujú život miestnej komunity. Hlavná cena FéliX je určená pre firmy a podnikateľov, ktorí sú vzorom pre ostatných a prispievajú k rozvoju prosperity či modernizácii krajiny.

Miestne akčné skupiny môžu podávať nominácie vo všetkých kategóriách. „Samozrejme, najbližšia je nám kategória Verejné dobro, v ktorej prakticky ide o samosprávu, resp. spoluprácu samosprávy s mimovládnymi organizáciami, prípadne súkromnými spoločnosťami pri verejne prospešných aktivitách. Budem rád, ak miestne akčné skupiny podajú čo najviac nominácií. V regióne je množstvo inšpiratívnych projektov. Bude veľkým prínosom, ak o nich dáme vedieť,“ konštatuje predseda Národnej siete MAS. Nominácie je potrebné podať najneskôr do 31. augusta.

Predložené návrhy bude na základe transparentných kritérií samostatne hodnotiť nezávislá 14-členná porota. Sú v nej renomované osobnosti z rôznych sfér podnikateľského a spoločenského života. Slávnostné vyhlásenie ocenených sa uskutoční 20. októbra v bratislavskej Starej tržnici. Kritériá a ďalšie informácie nájdu záujemcovia na webovej stránke cenafelix.sk.

***

20. augusta 2021
Veronika Fitzeková

zdroj: https://www.sietmas.sk/oznamy/felix-oceni-inspirativne-aktivity-miestne-akcne-skupiny-mozu-podavat-nominacie.html

Categories: Aktuality