1. valne zhromazdenie MAS Pod Vihorlatom

Prvé valné zhromaždenie členov MAS Pod Vihorlatom sa uskutočnilo  17. februára 2012 v zasadačke Obecného domu Belá nad Cirochou.

 

V rámci slávnostnej časti predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík otvoril príhovorom oficiálnu časť Valného zhromaždenia, pokrstil logo organizácie a zaželal MAS Pod Vihorlatom veľa úspechov do ďalšej činnosti. Pripomenul, že úspešnosť pôsobenia takejto organizácie závisí nielen od odhodlania a činností jej manažmentu ale aj od aktívnej vzájomnej spolupráce všetkých členov organizácie.

1valne-2

V rámci pracovnej časti VZ boli kreované orgány združenia, stanovili sa spoločné ciele a úlohy do nasledujúceho obdobia a MAS Pod Vihorlatom začala rozvíjať svoju činnosť medzi slovenskými aktérmi na poli regionálneho rozvoja a rozvoja vidieka.