Druhé, výročné zasadnutie Valného zhromaždenia MAS Pod Vihorlatom sa konalo dňa 15. Februára 2013. Svojou účasťou nás opäť poctil predseda Prešovského samosprávneho kraja ako aj predsedníčka Národnej siete slovenských miestnych akčných skupín (NSS MAS) Ing. Andrea Hradiská PhD.

2valne-1 2valne-2