Bratislava – 20. apríla 2021 – Národná sieť miestnych akčných skupín (NS MAS) SR pripravila na 23. apríla online konferenciu Ako ďalej LEADER na Slovensku v rokoch 2021-2027. „Chceme v budúcom programovom období čo najefektívnejšie podporiť rozvoj vidieka pomocou metódy LEADER a prostredníctvom miestnych akčných skupín (MAS),“ zdôrazňuje podpredseda NS MAS SR, Peter Nemček z MAS Kopaničiarsky región.

Vidiecke regióny tvoria 73 % územia Slovenska, čo je podľa Petra Nemčeka významný dôvod, prečo by Slovensko malo rozvoju vidieka venovať maximálnu pozornosť. Až tri štvrtiny obcí Slovenska, 2 195 obcí, je členom niektorej miestnej akčnej skupiny.

„Končiace sa programové obdobie nemôžeme hodnotiť pozitívne. Príliš zdĺhavé procesy implementácie a nadmerná byrokratizácia spôsobujú nečerpanie finančných prostriedkov určených na rozvoj vidieka. Chceme to zmeniť, “ konštatuje predseda NS MAS Štefan Škultéty. Národná sieť, ktorá zastupuje 70 MAS na Slovensku, zadefinovala do budúceho programového obdobia osem základných požiadaviek. Tie a svoj postoj k budúcnosti LEADER odprezentuje na piatkovej videokonferencii. „Týkajú sa financií, ale nejde len o peniaze. Miestny rozvoj chceme zabezpečiť prostredníctvom viacerých fondov a zároveň zjednodušiť pravidlá čerpania finančných prostriedkov v rámci metódy LEADER. Navrhujeme aj zvýšiť minimálne kritériá na veľkosť MAS, zjednodušiť proces ich výberu a zmeniť kritériá pri výpočte finančnej alokácie na jednu MAS tak, aby sa z toho stala systémová pomoc pre rozvoj vidieka a nie súťaž“ vysvetľuje Miroslava Vargová z MAS MALOHONT.

Keďže jednou z požiadaviek NS MAS pre budúce programové obdobie je multifondové financovanie, skúsenosti z Českej republiky priblíži podpredseda tamojšej Národnej siete Ján Florian. Metódu LEADER veľmi úspešne využívajú viaceré krajiny Európskej únie. O jej budúcnosti z pohľadu EÚ bude hovoriť zástupca Českej republiky vo Výbore regiónov a exprezident ELARD Radim Sršeň. Zástupcovia Národnej siete MAS SR chcú svoje skúsenosti a požiadavky odkomunikovať a zladiť so zástupcami riadiacich orgánov. LEADER v Spoločnej poľnohospodárskej politike v rokoch 2021-2027 predstaví riaditeľka oddelenia CLLD na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ingrid Kociánová.

Videokonferencia je otvorená a voľne dostupná pre všetkých záujemcov, ktorí sa spolupodieľajú na rozvoji vidieka. 

zdroj: https://www.zmos.sk/