SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA ANDREJA SMOLÁKA
GALÉRIA ANDREJ SMOLÁK A NADÁCIA KREMENEC SNINA

VYHLASUJÚ VÝTVARNÚ SÚŤAŽ

MÝTY A LEGENDY RODNÉHO KRAJA IV.

Cieľom projektu je motivovať talentované deti a mládež k tvorbe známych, ale aj nových vymyslených námetov a príbehov.

Obnoviť poznanie o živote v dedinách, o ľudových piesňach, zvykoch a obyčajoch, o národných tradíciách, či o tom kde a kedy „strašilo”, alebo aká cholerka chodila po dedine a koho kedy „tá s kosou” skosila. O tom ako Did Beskyd rozumel reči vtákov a zvierat. Znovu poznať rozprávky o Sivkovi Burkovi, o Kňažnej Nastasii v pohorí Nastas, alebo legendu o zbojníkovi Fedorovi Hlavatom, Pohanskom dievčati či Kňažnej s kačacími nohami …

Mýty a legendy regiónu, v ktorom žijem sú voľnou témou tejto výzvy.

Termín vyhlásenia súťaže: 7. FEBRUÁR 2018
Termín odovzdania prác: 25. MÁJ 2018
Miesto hodnotenia a výstava: GALÉRIA ANDREJ SMOLÁK
Výstava a hodnotenie: 1. JÚN 2018

VEKOVÉ KATEGÓRIE:
predškolský vek materské školy
žiaci základného školstva 1 – 4 ročník
žiaci základného školstva 5 – 9 ročník
žiaci ZUŠ

PODMIENKY:
Kresba, maľba, grafika, koláž na papieri do formátu A3. Plastické výtvarné diela vymodelované ľubovoľnou technikou alebo z ľubovoľného materiálu (papier, lepidlo, drôt, drevo, keramika, kameň, látka …). Svojou výškou nie sú obmedzené.

OCENENIA A ODMENY:
Každý účastník dostane certifikát o účasti v treťom ročníku projektu Mýty a legendy rodného kraja III. V každej kategórii budú vyhodnotené práce a ocenení ich tvorcovia.

  • 1.MIESTO diplom, vecná cena a bezplatné školné na jeden rok v SZUŠ Andreja Smoláka v hodnote 100 €
  • 2.MIESTO diplom, vecná cena a bezplatné školné na jeden rok v SZUŠ Andreja Smoláka v hodnote 80 €
  • 3.MIESTO diplom, vecná cena a bezplatné školné na jeden rok v SZUŠ Andreja Smoláka v hodnote 60 €

Účastníci – autori môžu do súťaže dať max. 3 práce.

Viac info nájdete na:
web: www.szusas.sk
fb: SukromnaZakladnaUmeleckaSkolaSnina
e-mai: szus@galeriaas.sk
tel: 0915 506 774

plagát na stiahnutie:

Mýty a legendy rodného kraja IV.

Mýty a legendy rodného kraja IV.