Národná sieť miestnych akčných skupín (MAS) SR má nové vedenie. Na valnom zhromaždení 4. novembra ho schválila pätdesiatka delegátov zo všetkých krajov Slovenska. Staronovým predsedom Národnej siete MAS sa stal Štefan Škultéty.

Členské MAS si na najbližšie dva roky zvolili nové desaťčlenné predsedníctvo, v ktorom sú zastúpené všetky kraje. Pozíciu v predsedníctve si udržali Lukáš Pavlech z MAS Holeška, Peter Nemček z MAS Kopaničiarsky región, Zuzana Záborská z MAS Miloj Spiš, Daniela Bednárová z MAS TOPOĽA a Štefan Škultéty. Novými členmi predsedníctva sa stali Igor Pašmík z Partnerstva Muránska Planina – Čierny Hron, Iveta Kostková z OZ pre rozvoj mikroregiónu Požitavie – Širočina, Michal Vráb z MAS Banskobystrický geomontánny park, Ondrej Šeliga z MAS Orava a Jela Tvrdoňová.

Národná sieť má troch podpredsedov, ktorými sa stali Peter Nemček, Igor Pašmík a Jela Tvrdoňová. Na základe hlasovania predsedníctva sa predsedom Národnej siete po druhýkrát stal Štefan Škultéty, ktorý zadefinoval priority na nasledujúce obdobie: „Je to vybudovanie regionálnych štruktúr v jednotlivých krajoch a získanie ďalších finančných zdrojov na rozvoj vidieka v nadchádzajúcom programovom období. Budeme presadzovať rozdeľovanie eurofondov na princípe subsidiarity a chceme pokračovať aj v medzinárodnej spolupráci s miestnymi akčnými skupinami nielen v regióne V4, ale aj smerom na Balkán,“ uviedol staronový predseda NS MAS.

Pri hodnotení uplynulého obdobia vyzdvihol, že sa podarilo stabilizovať členskú základňu a udržať si pozíciu aktívneho partnera regionálneho rozvoja na Slovensku. Valné zhromaždenie Národnej siete miestnych akčných skupín SR vyjadrilo veľké sklamanie z prístupu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a samotnej ministerky Veroniky Remišovej v súvislosti s jej postojom nielen k MAS-kám, ale aj pokračujúcou centralizáciou pri rozdeľovaní finančných zdrojov Európskej únie.

Národná sieť miestnych akčných skupín vznikla v roku 2011 a v súčasnosti združuje 67 zo 106 miestnych akčných skupín na Slovensku.

***

Vršatec 4. novembra 2021
Veronika Fitzeková
0908 994 585

zdroj: https://www.sietmas.sk/oznamy/narodna-siet-miestnych-akcnych-skupin-sr-ma-nove-vedenie-clenovia-su-sklamani-z-pristupu-mirri.html