Bratislava – 17. novembra 2021 – Plán obnovy a odolnosti SR bol Radou pre hospodárske a finančné záležitosti schválený v júli 2021. Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v rámci neho zodpovedná za implementáciu komponentu 2, konkrétne za investíciu zameranú na „Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov“.

Do roku 2026 plánuje SAŽP z tejto schémy obnoviť 30 000 rodinných domov na celom území Slovenska. Aktuálne je v príprave webové sídlo www.obnovdom.sk, na ktorom budú verejnosti k dispozícii najnovšie informácie súvisiace s poskytnutím príspevku na obnovu rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Spustenie webového sídla sa predpokladá v priebehu najbližších týždňov.

V prípade akýkoľvek otázok k projektu obnovy rodinných domov môžete kontaktovať SAŽP na emailovej adrese: obnovdom@sazp.sk

zdroj: https://www.zmos.sk/obnovit-planuju-30-000-rodinnych-domov–oznam/mid/405616/.html?fbclid=IwAR2Bb4LmwiVMFssYKuIEV9rjqmhQGJLQSbf4AhSkIJOOIdk4dpQbAFt5ShU#m_405616

Categories: Aktuality