Výška príspevku je 10 000 € – 100 000 €, celková výška rozpočtu projektu môže byť až
  do 181 000€;

  podpora projektu je maximálne 55 % z celkových oprávnených výdavkov, 45% – vlastné
  zdroje;

  oblasť zamerania projektu: priemyselná výroba rôzneho zamerania (od potravín, cez textil
  až po drevo či kov), stavebníctvo, veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie,
  stravovacie služby, výstavba, rekonštrukcia a modernizácia stavieb, nákup strojov,
  prístrojov a zariadení, dopravných prostriedkov, technológií aj marketingové aktivity, atď.;

  z podpory sú vylúčené podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti
  poľnohospodárskej prvovýroby;

  jednou z podmienok je, že investícia musí byť realizovaná na území MAS Pod Vihorlatom
  a vytvorenie pracovného miesta;

  viac informácií o výzve nájdete na web stránke MAS Pod Vihorlatom v časti Výzvy mas /
  vyhlásené výzvy / aktualizácia č.2 výzva č. irop-clld-v254-511-003 (A1)

  Neviete, či je výzva vhodná práve pre Vás?
  Viete čo by ste chceli robiť, ale zároveň máte aj nejasnosti?
  Nevyznáte sa v podmienkach výzvy?

  Radi Vám poradíme a pozývame Vás na konzultácie k uvedenej výzve.

  Categories: Aktuality