Dňa 13.06.2019 sa konalo školenie pre členov Záujmovej  skupiny verejného sektora Občianskeho združenia MAS Pod Vihorlatom. Školenie sa konalo v konferenčných priestoroch hotela ALI BABA v Humennom.

Program školenia sa venoval hlavne postupom pre žiadateľov pri vypracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci implementácie stratégie CLLD, kde sa podrobne rozobrali témy: 
– vypracovanie a predloženie ŽoNFP;
– podmienky doručenia ŽoNFP;
– podmienky poskytnutia príspevku;
– konanie o ŽoNFP;
– uzatvorenie zmluvy o NFP.

Na školení sa zúčastnili všetci zamestnanci kancelárie Občianskeho združenia MAS Pod Vihorlatom, predseda združenia a pozvaní zástupcovia Záujmovej skupiny verejného sektora MAS Pod Vihorlatom.

Linky na stiahnutie:

Categories: Aktuality