Zrušenie vyhlásenia výziev pre opatrenia: PRV 6.4 a PRV 8.5

Vážení členovia MAS, z dôvodu aktuálnej situácie a nadchádzajúcej aktualizácie stratégie sme sa rozhodli pre rok 2021 zrušiť vyhlásenie výziev pre opatrenia: PRV 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností, PRV 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov. Ďalšie informácie týkajúce Read more…

Dostupné bývanie s prvkami housing first

  Odoberanie grantových schém/výziev Dobrý deň, na portáli www.itms2014.sk boli boli zverejnené nasledovné grantové schémy/výzvy:   VYHLÁSENÁ VÝZVA Dostupné bývanie s prvkami housing first Vyhlásená: 22. február 2021 Ukončená: Neurčené Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje Miesto realizácie – VÚC: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Read more…

PLÁNOVANÁ VÝZVA – vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine – v rodinných a bytových domoch – mimo schémy štátnej pomoci

  Odoberanie grantových schém/výziev Dobrý deň, na portáli www.itms2014.sk boli boli zverejnené nasledovné grantové schémy/výzvy:   PLÁNOVANÁ VÝZVA výzva na predkladanie žiadostí o NFP – vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine – v rodinných a bytových domoch – mimo schémy štátnej pomoci Predpokladaný termín vyhlásenia: Marec 2021 Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené Read more…

Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni

  Odoberanie grantových schém/výziev Dobrý deň, na portáli www.itms2014.sk boli boli zverejnené nasledovné grantové schémy/výzvy:   VYHLÁSENÁ VÝZVA Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni Vyhlásená: 10. december 2020 Ukončená: Neurčené Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program Miesto realizácie – VÚC: Zobraziť viac informácií Read more…

Výzva zameraná na podporu dobudovania inžinierskych sietí (kanalizácia, prístup k pitnej vode), v prostredí marginalizovaných rómskych komunít

  Odoberanie grantových schém/výziev Dobrý deň, na portáli www.itms2014.sk boli boli zverejnené nasledovné grantové schémy/výzvy:   PLÁNOVANÁ VÝZVA Harmonogram výziev MAS Bodva (6.4) – verzia 2.1 Predpokladaný termín vyhlásenia: December 2020 Predpokladaný termín uzavretia: Marec 2021 Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020 Miesto realizácie – VÚC: Košický kraj Zobraziť viac Read more…

Aktuálny prehľad grantových schém/výziev 26.11.2020

  Odoberanie grantových schém/výziev Dobrý deň, na portáli www.itms2014.sk boli boli zverejnené nasledovné grantové schémy/výzvy:   PLÁNOVANÁ VÝZVA Podpora realizácie digitalizácie a zjednodušovania životných situácií internými kapacitami jednotlivých organizácií VS Predpokladaný termín vyhlásenia: Január 2021 Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra Miesto realizácie – VÚC: Zobraziť Read more…

Aktuálny prehľad grantových schém/výziev 25.11.2020

  Odoberanie grantových schém/výziev Dobrý deň, na portáli www.itms2014.sk boli boli zverejnené nasledovné grantové schémy/výzvy:   PLÁNOVANÁ VÝZVA Harmonogram výziev MAS TOKAJ – ROVINA, o.z. (6.4) – verzia 3 Predpokladaný termín vyhlásenia: December 2020 Predpokladaný termín uzavretia: Marec 2021 Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020 Miesto realizácie – VÚC: Košický Read more…

Aktuálny prehľad grantových schém/výziev 24.11.2020

  Odoberanie grantových schém/výziev Dobrý deň, na portáli www.itms2014.sk boli boli zverejnené nasledovné grantové schémy/výzvy:   PLÁNOVANÁ VÝZVA Harmonogram výziev MAS HORNÁD – SLANSKÉ VRCHY, o.z. (6.4) – verzia 3 Predpokladaný termín vyhlásenia: December 2020 Predpokladaný termín uzavretia: Marec 2021 Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020 Miesto realizácie – VÚC: Read more…

Aktuálny prehľad grantových schém/výziev

  Odoberanie grantových schém/výziev Dobrý deň, na portáli www.itms2014.sk boli boli zverejnené nasledovné grantové schémy/výzvy:   PLÁNOVANÁ VÝZVA Harmonogram výziev MAS Pod hradom Čičva (4.1) – verzia 2 Predpokladaný termín vyhlásenia: November 2020 Predpokladaný termín uzavretia: Január 2021 Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020 Miesto realizácie – VÚC: Prešovský kraj Read more…

Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2019 na financovanie projektov realizovaných v rámci nasledovných programov: Program 1 “ŠPORT” Program 2 “Kultúra” Program 3 “Sociálne služby” Úplné znenie výzvy: Vyhlasenie výzvy PSK – pdf Kompletná výzva na stiahnutie s prílohami – zip Program 1 “ŠPORT” Read more…