PUČIACE STROMY, ROZKVITNUTÉ LÚKY A VTÁČÍ ŠTEBOT NÁM POTICHU ŠEPKAJÚ, ŽE PRICHÁDZAJÚ SVIATKY VEĽKEJ NOCI.
PRAJEME VÁM, ABY TIETO DNI NAPLNILI VAŠE SRDCIA POKOJOM A RODINNOU POHODOU.
ŽELÁME VÁM ŠŤASTNÚ VEĽKÚ NOC.