Všetkým účastníkom súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS veľmi ďakujeme za nádherné fotografie.

Desiaty ročník súťaže priniesol 167 už opäť jedinečných záberov prezentujúcich to „naj“ zo slovenských regiónov.

Absolútnym víťazom súťaže sa stala fotografia s názvom “Anička”, autorka: Renáta Kozlíková, Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA, s počtom “lajkov” 618.

Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z. získala dve prvé miesta a jedno druhé:

V kategórii “Naša príroda” sa umiestnila na 1. mieste, s počtom “lajkov” 230, fotografia s názvom “Západ slnka zo Zemplínskych Hámrov”, autor: Tomáš Sičák a do súťaže ju prihlásilo Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z.

Západ slnka zo Zemplínskych Hámrov

Západ slnka zo Zemplínskych Hámrov – Tomáš Sičák

V kategórii “Naše tradície” sa umiestnila na 1. mieste, s počtom “lajkov” 454, fotografia s názvom “Furmani”, autor: Ľuboš Turčik a do súťaže ju prihlásilo Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z.

Furmani - Ľuboš Turčik

Furmani

V kategórii “Život v našej MAS” sa umiestnila na 2. mieste fotografia s názvom “Turistika v našej MAS”, autor: Tomáš Sičák a do súťaže ju prihlásilo Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z.

Turistika v našej MAS - Tomáš Sičák

Turistika v našej MAS

Ďakujeme ešte raz za podporu a opätovnú možnosť prezentovať náš región na stupni víťazov.

Víťazov jednotlivých kategórií môžete nájsť na stránke národnej siete rozvoja vidieka:
http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2202

Všetkým srdečne gratulujeme