Dňa 2.3.2018 sa v penzióne Aston v Humennom uskutočnil vzdelávací seminár s názvom: „Podpora rozvoja vidieka s možnosťou využitia eurofondov“.

Organizovala ho Regionálna rozvojová agentúra Humenné v spolupráci s Občianskym združením MAS Pod Vihorlatom, o.z.

Cieľovou skupinou tejto vzdelávacej akcie boli najmä potenciálni prijímatelia z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 (PRV) a prijímatelia oprávnení čerpať z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Seminára sa preto zúčastnili najmä starostovia malých obcí do 1000 obyvateľov, a to z okresov Humenné a Snina, ako aj starostovia obcí, ktorí sú členmi schválenej Miestnej akčnej skupiny Pod Vihorlatom, pôsobiacej v okresoch Snina a Humenné.

Miestna akčná skupina je zoskupenie verejnej správy, podnikateľských subjektov a tretieho sektora, ktoré sa aktívne podieľa na rozvoji svojho územia prostredníctvom metódy LEADER/CLLD (komunitne vedený miestny rozvoj).

Prvú prednášku s názvom: “Možnosti rozvoja vidieka prostredníctvom výziev PRV SR 2014-2020” odprezentovala Mgr. Dana Osifová / regionálny koordinátor Národnej siete rozvoja vidieka, anténa Prešov.
V tejto časti boli účastníci oboznámení s možnosťami ako sa môžu zapojiť do výziev programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Ďalšiu prednášku s názvom: “Prehľad aktuálnych výziev pre NRO a výziev EŠIF” prezentovala Ing. Dana Jenčová, kde bolo podrobne vysvetlené aké sú momentálne prebiehajúce výzvy pre najmenej rozvinuté okresy (NRO) a výzvy Európskych štrukturálnych investičných fondov (EŠIF).

JUDr. Rastislav Zaremba, predseda MAS Pod Vihorlatom otvoril tému s prednáškou: “OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš – predstavenie činnosti s podporou územnej spolupráce”, v tejto časti bolo vysvetlené čo je to Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR), načo má slúžiť a ako ju vedia členovia využiť na rozvoj.
Zároveň vyzval prítomných starostov, aby posunuli informáciu o možnostiach členstva v OOCR a o jeho výhodách tým podnikateľským subjektom, pôsobiacim v ich obciach, ktoré sa aktívne venujú rozvoju cestovného ruchu či agroturistike.

Záverečnú prednášku viedla manažérka MAS Pod Vihorlatom Ing. Lucia Mariničová kde okrem informovania o súčasnej situácii na pôde miestnych akčných skupín, zároveň odprezentovala pripravované aktivity MAS:

  • stretnutie Predstavenstva a dozornej rady MAS v mesiaci marec 2018
  • príprava informačného newsletteru
  • stretnutie v pléne Valného zhromaždenia MAS a pod.

Po prednáškach bola v pléne prítomných otvorená diskusia na rôzne témy, súvisiace s rozvojom vidieka, ktoré prítomných zaujali. Pripomienky a návrhy diskutujúcich boli poznačené zástupcami Národnej siete rozvoja vidieka (NSRV) a budú tlmočené ďalším kompetentným orgánom na ich riešenie.

Na záver podujatia sa riaditeľ Regionálnej rozvojovej agentúry Humenné Martin Pavlík poďakoval všetkým prítomným za účasť a vyslovil želanie v podobe úspešnej spolupráce medzi Miestnou akčnou skupinou Pod Vihorlatom a Regionálnou rozvojovou agentúrou (RRA) Humenné v budúcnosti.

Oficiálnu pozvánku si môžete stiahnuť na tomto odkaze:
pozvánka na vzdelávací seminár rra z 02.03.2018

Prezentácie na stiahnutie:
-prezentácia MAS
-prezentácia OOCR
-prezentácia RA, RRA-HE
-prezentácia RRA-HE, PRV-SR