Vážení členovia MAS,

z dôvodu aktuálnej situácie a nadchádzajúcej aktualizácie stratégie sme sa rozhodli pre rok 2021 zrušiť vyhlásenie výziev pre opatrenia:

PRV 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností,
PRV 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov.

Ďalšie informácie týkajúce sa týchto výziev a ich vyhlásenia Vám budú poskytnuté prostredníctvom webovej stránky MAS v nadchádzajúcom roku.

Categories: Aktuality