Dovoľte oznámiť Vám plánované uzavretie výziev:

Výzva č. IROP-CLLD-V254-511-003 (A1)
Výzva č. IROP-CLLD-V254-512-001 (B2)

Výzvy budú uzavreté z dôvodu uplynutia hraničného termínu ukončenia realizácie projektov.

Categories: Aktuality