2023

Aktualizácia č.5 Výzva č. IROP-CLLD-V254-512-001 (B2)

Aktualizácia č.4 Výzva č. IROP-CLLD-V254-512-001 (B2)

Aktualizácia č.3 Výzva č. IROP-CLLD-V254-512-001 (B2) – navýšenie alokácie

Aktualizácia č.2 Výzva č. IROP-CLLD-V254-512-001 (B2)

Aktualizácia č.1 Výzva č. IROP-CLLD-V254-512-001 (B2)

Výzva č. IROP-CLLD-V254-512-001 (B2)


Aktualizácia č.3 Výzva č. IROP-CLLD-V254-511-003 (A1)

Aktualizácia č.2 Výzva č. IROP-CLLD-V254-511-003 (A1)

Aktualizácia č.1 Výzva č. IROP-CLLD-V254-511-003 (A1)

Výzva č. IROP-CLLD-V254-511-003 (A1)


Výzva MAS_054/4.1/1 (podopatrenie 4.1)


Aktualizácia č. 1 Výzva MAS_054/7.2/2 (podopatrenie 7.2)

Výzva MAS_054/7.2/2 (podopatrenie 7.2)


Aktualizácia č. 1 Výzva MAS_054/7.4/2 (podopatrenie 7.4)

Výzva MAS_054/7.4/2 (podopatrenie 7.4)


Výzva MAS_054/7.5/2 (podopatrenie 7.5)


Výzva MAS_054/6.3/1 (podopatrenie 6.3)

Výzva MAS_054/6.3/1 podopatrenie 6.3) – aktualizácia č. 1


Výzva MAS_054/6.1/1 (podopatrenie 6.1)

Výzva MAS_054/6.1/1 (podopatrenie 6.1) – aktualizácia č. 1

 

2021

Aktualizácia č.2 Výzva č. IROP-CLLD-V254-512-002 (F1)

Aktualizácia č.1 Výzva č. IROP-CLLD-V254-512-002 (F1)

Výzva č. IROP-CLLD-V254-512-002 (F1)

 

2020

Aktualizácia č.1 pre výzvu : MAS_054/6.4/2 (podopatrenie 6.4)

Výzva MAS_054/6.4/2 (podopatrenie 6.4 – 2020)


Výzva MAS_054/8.5/1 (podopatrenie 8.5)

Aktualizácia č.1 pre výzvu : MAS_054/8.5/1 (podopatrenie 8.5)


Výzva MAS_054/6.4/1 (podopatrenie 6.4)

Aktualizácia č.1 pre výzvu : MAS_054/6.4/1 (podopatrenie 6.4)

Aktualizácia č.2 pre výzvu : MAS_054/6.4/1 (podopatrenie 6.4)


Výzva MAS_054/7.5/1 (podopatrenie 7.5)

Aktualizácia č.1 pre výzvu : MAS_054/7.5/1 (podopatrenie 7.5)

Aktualizácia č.2 pre výzvu : MAS_054/7.5/1 (podopatrenie 7.5)

 

2019

Výzva MAS_054/7.2/1.1 (podopatrenie 7.2)

Aktualizácia č.1 pre výzvu : MAS_054/7.2/1.1 (podopatrenie 7.2)


Výzva MAS_054/7.4/1 (podopatrenie 7.4)

Aktualizácia č.1 pre výzvu : MAS_054/7.4/1 (podopatrenie 7.4)