Záujmová skupina verejného sektora

počet subjektov 32

Adidovce Kamienka Rovné
Belá nad Cirochou Kochanovce Slovenské Krivé
Dedačov Koškovce Snina
Dlhé nad Cirochou Lackovce Udavské
Hankovce Ľubiša Veľopolie
Hažín nad Cirochou Maškovce Vyšné Ladičkovce
Hrabovec nad Laborcom Modrá nad Cirochou Vyšný Hrušov
Chlmec Papín Zbudské dlhé
Jabloň Porúbka Zemplínske Hámre
Jasenov Nižné Ladičkovce Zubné
Kamenica nad Cirochou Ptičie

 

Záujmová skupina občianskeho sektora

počet subjektov 19

Animoterapeuticko- jazdecké centrum Snina Občianske združenie STEP- Spoločenstvo pre oblastný rozvoj
Asociácia furmanov Belá nad Cirochou OZ Cimbor, Belá nad Cirochou
Bella Vita, n.o. OZ MY pod Sninským Kameňom
CZŠ s MŠ sv.Petra a Pavla, Belá nad Cirochou Poďte s nami, o.z.
Detská organzácia Fénix RAJD pod Vihorlatom
Folklórna skupina Dupna Rovňan v akcii,o.z.
Iveta Bžánová, JUDr. OZ Ruka v ruke
Kynologický klub Dingo Belá nad Cirochou, o.z. Základná organizácia združenia technických a športových regiónov,o.z.
Memoria, n.o. Združenie na záchranu Jasenovského hradu
Nadácia ART.EAST

 

Záujmová skupina podnikateľského sektora

počet subjektov 24

AGRIFOP Ladislav Jurpák
APIMEDEX, s.r.o. Živa, s.r.o.
Dušan Cicko Mária Hriseňková
EKO-MAJER Pod skalou, s.r.o. Pálenica vo Vtáčom údolí, s.r.o.
František Ontkoc Pozemkové spoločenstvo Bukovo
František Suško Pozemkové spoločenstvo Urbariát Belá nad Cirochou
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína, s.r.o. RJR, s.r.o.
Ján Bončík Stanislav Veľas
Ján Jankaj onestyle s.r.o.
Jaroslav Baloga Urbariát Pozemkové spoločenstvo Chlmec
Jasenovská, s.r.o. Vyšné pasienkové a pozemkové spoločenstvo Belá nad Cirochou
Kristián Marcinov, Ing. Zdenko Čopák, Ing.