MAS Pod Vihorlatom (Miestna akčná skupina) je verejno-súkromné partnerstvo samospráv, neziskových subjektov a podnikateľov, sídliacich alebo pôsobiacich na území v podhorí Vihorlatských vrchov, ktorého cieľom je zabezpečenie trvalo udržateľného rastu mikroregiónu za účelom zvýšenia stupňa jeho rozvoja, pri zachovaní zásad efektívneho využívania prirodzených zdrojov územia a zásad environmentálnej politiky. Toto partnerstvo sa riadi zásadami prístupu LEADER/CLLD, ktorý je najefektívnejším prístupom pre aktivity podporujúce rozvoja vidieka a vidiecku ekonomiku v Európe.

Pridajte sa k nám na sociálnych sieťach

Aktuálne

rýchly náhľad z aktualít

Veľkonočné prianie 2021

PUČIACE STROMY, ROZKVITNUTÉ LÚKY A VTÁČÍ ŠTEBOT NÁM POTICHU ŠEPKAJÚ, ŽE PRICHÁDZAJÚ SVIATKY VEĽKEJ NOCI. PRAJEME VÁM, ABY TIETO DNI NAPLNILI VAŠE SRDCIA POKOJOM A RODINNOU POHODOU. ŽELÁME VÁM ŠŤASTNÚ VEĽKÚ NOC.

Kontakty

PSO Snina – Obchodné centrum
Strojárska 4031
069 01 Snina
Slovensko

Kontaktný formulár

    Vaše meno (povinné)

    Váš email (povinné)

    Predmet

    Vaša správa