Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

obdobie názov zákazky hodnota zákazky odkaz na zmluvu odkaz na vestník VO
3.kvartál 2021 Stravné lístky pre zamestnancov MAS Pod Vihorlatom – 2021-08 1 368 € zmluva č. 251/2021
4.kvartal 2021 Stravné lístky pre zamestnancov MAS Pod Vihorlatom – 2021-12 1 379,7€  zmluva č. 20/2022