Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

obdobie názov zákazky hodnota zákazky odkaz na zmlúvu odkaz na vestník VO
3.kvartál 2021 Stravné lístky pre zamestnancov MAS Pod Vihorlatom – 2021-08 1 368 € zmlúva č. 251/2021