Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlásila už 14. ročník súťaže “Najkrajšia fotografia z územia MAS”. Ústrednou myšlienkou súťaže je ponúknuť MAS možnosť prezentovať v obrazovej podobe svoj región, jeho prírodné bohatstvo, krásy, zaujímavosti a život ľudí v území, ich spoločenskú činnosť, ľudové zvyky a obyčaje nevynímajúc a originalitu tradičného ľudového oblečenia regiónov a oblastí slovenského vidieka.

Súťaží sa o zaujímavé vecné ceny, vyhlásenie víťazov bude prebiehať na výstave Agrokomplex 15.08. – 18.08.2024.

Ako je už zvykom, súťaží sa v 7 kategóriách:

1. Naša príroda
2. Naši ľudia
3. Naše tradície
4. Naša budúcnosť
5. Naše „naj“
6. Život v našej MAS
7. Naše kroje

 

 

 

 

 

 

Do súťaže sa môžete prihlásiť do 06.06.2024 a to nasledovne:
Súťažné fotografie posielate elektronicky na email kancelaria@maspodvihorlatom.sk. Do predmetu mailu napíšete “Najkrajšia fotografia z územia MAS 2024”. Do textu emailu uvediete:
1. Názov kategórie, do ktorej sa zapájate
2. Názov fotografie
3. Popis fotografie
4. Meno autora
Zapojiť sa môžete s ľubovoľným počtom fotografií v rôznych kategóriách. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na kancelaria@maspodvihorlatom.sk

 

*V rámci každej kategórie môžeme za našu MAS poslať len 1 fotografiu, preto si MAS vyhradzuje právo na finálny výber súťažných fotografií. 

 

Podmienky súťaže

  • Súťažiaci vyhlasuje, že je autorom fotografií, alebo má súhlas autora na ich použitie a zverejnenie. Zároveň vyhlasuje, že si nie je vedomý toho, že by akákoľvek tretia osoba jeho práva k fotografii spochybňovala alebo bránila ich zverejneniu.
  • Súhlas k využitiu fotodokumentácie. Dávam Občianskemu združeniu MAS Pod Vihorlatom, o.z., IZPI, so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra a Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, so sídlom Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava súhlas k využitiu súťažiacich fotografií za účelom propagácie Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022. Dotknutá osoba má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov. V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľujem súhlas Občianskemu združeniu MAS Pod Vihorlatom, o.z., IZPI, so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra a Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, so sídlom Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava na spracúvanie osobných údajov uvedených v registračnom formulári/prihlášky do súťaže za účelom propagácie Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022. Súčasne potvrdzujem, že uvedené údaje v rozsahu, v akom boli poskytnuté, sú pravdivé a správne. Dotknutá osoba má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.
  • Fotografie je potrebné zasielať v najvyššej kvalite a rozlíšení, bez akejkoľvek úpravy. Veľkosť fotografií pre tlač do finále na výstavu bude minimálne v rozmere 60×40 cm.
Rozmer Doporučená veľkosť v Mpx (megapixel)
30×20 cm 1 Mpx
40×30 cm 1.5 Mpx
60×40 cm 2 Mpx
70×50 cm 3 Mpx
90×60 cm 5 – 6 Mpx
107×70 cm 6 – 8 Mpx
120×80 cm 7 – 9 Mpx
135×90 cm 8 – 10 Mpx
150×100 cm 10 a viac Mpx
Categories: Aktuality