Projekt Poľsko-slovenskej spolupráce PL-SK 2007 – 2013 „Ukážme nové zákutia susedom“

Názov žiadateľa:         MAS Pod Vihorlatom
Názov projektu:          Ukážme nové zákutia susedom
Registračné číslo:       PL-SK/PO/IPP/III/129
Miesto realizácie:       územie MAS Pod Vihorlatom

Výška finančného príspevku

tabulka

            Ciele mikroprojektu                                

  • založenie a posilnenie spolupráce v oblasti značenia, zviditeľnenia a propagácie nových turisticky príťažlivých oblastí pre pešiu turistiku
  • sprístupnenie informácií o možnostiach pešej turistiky vo Vihorlatských vrchoch a v oblasti Olszanica a ich spropagovanie širokej verejnosti a turistom, za účelom naštartovania turistického ruchu v oblasti Vihorlatských vrchov a zvýšenia stupňa regionálneho rozvoja v regióne Snina a okolie a v regióne Orelec, Olszanica.

a b