na stiahnutie

Stratégia MAS Dotazník (vyplniteľné PDF) Príloha č.1 k metodickému pokynu vymedzenie územia a obyvateľstva MAS Príloha č.3 k metodickému pokynu-zoznam členov MAS podľa sektorov okrem obcí Stanovy Stanovy Občianskeho združenia MAS Pod Vihorlatom, o.z. k 27.12.2018 prihláška Prihláška do Občianskeho združenia MAS Pod Vihorlatom, o.z.