ITMS 2014+
Odoberanie grantových schém/výziev
Dobrý deň,
na portáli www.itms2014.sk boli boli zverejnené nasledovné grantové schémy/výzvy:
 
PLÁNOVANÁ VÝZVA
Harmonogram výziev MAS Pod hradom Čičva (4.1) – verzia 2
Predpokladaný termín vyhlásenia: November 2020
Predpokladaný termín uzavretia: Január 2021
Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020
Miesto realizácie – VÚC: Prešovský kraj

Zobraziť viac informácií
 
EU   Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu DataCentrum
E-mail bol generovaný automaticky systémom ITMS2014+, prosím neodpovedajte naň.