ITMS 2014+
Odoberanie grantových schém/výziev
Dobrý deň,
na portáli www.itms2014.sk boli boli zverejnené nasledovné grantové schémy/výzvy:
 
PLÁNOVANÁ VÝZVA
Harmonogram výziev MAS TOKAJ – ROVINA, o.z. (6.4) – verzia 3
Predpokladaný termín vyhlásenia: December 2020
Predpokladaný termín uzavretia: Marec 2021
Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020
Miesto realizácie – VÚC: Košický kraj

Zobraziť viac informácií
 
PLÁNOVANÁ VÝZVA
Harmonogram výziev MAS OLŠAVA – TORYSA, o.z. (6.4) – verzia 2.1
Predpokladaný termín vyhlásenia: December 2020
Predpokladaný termín uzavretia: Marec 2021
Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020
Miesto realizácie – VÚC: Košický kraj

Zobraziť viac informácií
 
PLÁNOVANÁ VÝZVA
DPB, Obnova vozového parku električiek v Bratislave – 2. etapa
Predpokladaný termín vyhlásenia: December 2020
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Miesto realizácie – VÚC:

Zobraziť viac informácií
 
VYHLÁSENÁ VÝZVA
Projekt dodanie a inštalácia systému ETCS do HKV 361 – 2. etapa
Vyhlásená: 25. november 2020
Ukončená: Neurčené
Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Miesto realizácie – VÚC: Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Zobraziť viac informácií
 
VYHLÁSENÁ VÝZVAUKONČENÁ
V základnej škole úspešnejší II
Vyhlásená: 9. november 2018
Ukončená: 8. apríl 2019
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Miesto realizácie – VÚC: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Zobraziť viac informácií
 
VYHLÁSENÁ VÝZVAUKONČENÁ
Podopatrenie 6.4
Vyhlásená: 31. marec 2020
Ukončená: 24. november 2020
Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020
Miesto realizácie – VÚC: Žilinský kraj

Zobraziť viac informácií
 
EU   Úrad podpredsedu vlády SR                     pre investície a informatizáciu DataCentrum
E-mail bol generovaný automaticky systémom ITMS2014+, prosím neodpovedajte naň.