ITMS 2014+
Odoberanie grantových schém/výziev
Dobrý deň,
na portáli www.itms2014.sk boli boli zverejnené nasledovné grantové schémy/výzvy:
 
VYHLÁSENÁ VÝZVA
Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni
Vyhlásená: 10. december 2020
Ukončená: Neurčené
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Miesto realizácie – VÚC:

Zobraziť viac informácií
 
VYHLÁSENÁ VÝZVAUKONČENÁ
Podopatrenie 7.4
Vyhlásená: 16. september 2020
Ukončená: 10. december 2020
Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020
Miesto realizácie – VÚC: Nitriansky kraj

Zobraziť viac informácií
 
VYHLÁSENÁ VÝZVAUKONČENÁ
Podopatrenie 7.2
Vyhlásená: 31. júl 2020
Ukončená: 10. december 2020
Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020
Miesto realizácie – VÚC: Košický kraj

Zobraziť viac informácií
 
EU   Úrad podpredsedu vlády SR                     pre investície a informatizáciu DataCentrum
E-mail bol generovaný automaticky systémom ITMS2014+, prosím neodpovedajte naň.