ITMS 2014+
Odoberanie grantových schém/výziev
Dobrý deň,
na portáli www.itms2014.sk boli boli zverejnené nasledovné grantové schémy/výzvy:
 
PLÁNOVANÁ VÝZVA
výzva na predkladanie žiadostí o NFP – vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine – v rodinných a bytových domoch – mimo schémy štátnej pomoci
Predpokladaný termín vyhlásenia: Marec 2021
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Miesto realizácie – VÚC: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Zobraziť viac informácií
 
EU   Úrad podpredsedu vlády SR                     pre investície a informatizáciu DataCentrum