Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 10. ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS“.

Využite príležitosť prezentovať krásy prírody vášho regiónu, zaujímavých ľudí, ich život na vidieku, ľudové tradície, zvyky i miestne pozoruhodnosti…

Súťaž je určená miestnym akčným skupinám a prihlášky spolu so súťažnými fotografiami je možné posielať do 31. mája 2020.

Hlasovanie o víťazoch v jednotlivých kategóriách bude prebiehať na facebookovom profile NSRV SR mesiac po zverejnení (jún 2020).

Súťaží sa v 7 kategóriách:

  1. Naša príroda
  2. Naši ľudia
  3. Naše tradície
  4. Naša budúcnosť
  5. Naše „naj“
  6. Život v našej MAS
  7. Naše kroje

Fotografie spolu aj s vyplnenou prihláškou (vo formáte word) nám zašlite na adresu kancelaria@maspodvihorlatom.sk do 31.05.2020

Stiahni prihlášku