Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 8. ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS“.

Súťaží sa v 7 kategóriách:

  1. Naša príroda
  2. Naši ľudia
  3. Naše tradície
  4. Naša budúcnosť
  5. Naše „naj“
  6. Život v našej MAS
  7. Naše kroje

Hlasovanie o víťazoch v jednotlivých kategóriách bude prebiehať na facebookovom profile NSRV SR do 06. júla 2018 a o absolútnom víťazovi budú môcť rozhodnúť účastníci medzinárodnej výstavy Agrokomplex 2018, počas ktorej, už tradične, bude prebiehať aj slávnostné ocenenie víťazov.

Fotografie spolu aj s vyplnenou prihláškou (vo formáte word) nám zašlite na adresu kancelaria@maspodvihorlatom.sk do 30.05.2018

Stiahni prihlášku