Dňa 23.09.2021 sa konalo zasadnutie Valného zhromaždenia Občianskeho združenia MAS Pod Vihorlatom, o.z. v priestoroch Kultúrneho domu v Jasenove.

Na zasadnutí prebehli voľby:

 • • zrušenie členstva na základe písomnej žiadosti;
 • • prijatie nového člena MAS;
 • • zmena výšky členských príspevkov;
 • • výročné správy o činnosti MAS za roky 2019 a 2020;

Aktuálny prehľad členov si pozrite na tomto linku: Organizačná štruktúra

Boli poskytnuté aktuálne informácie o MAS Pod Vihorlatom:

 • • predstavenie činnosti kancelárie MAS;
 • • aktuálny prehľad vyhlásených a ukončených výziev;
 • • schválené projekty MAS Pod Vihorlatom;
 • • celkové čerpanie MAS Pod Vihorlatom z PRV A IROP;
 • • návrh na finančnú alokáciu v rámci IROP;
 • • kampaň pre podporu projektov výzvy A1;
 • • predstavenie harmonogramu aktivít do roku 2025;
 • • prehľad nadchádzajúcich online hlasovaní.

V rámci momentálneho vývoja pandemickej situácie sa predpokladá, že osobné stretnutia nebudú možné. MAS využije schválenú smernicu č.1/2018 „Per rollam“ – o online hlasovaní, na schválenie ďalších zmien, ktoré sú potrebné na základe stanov MAS: aktualizácia hodnotiacich a výberových kritérií, aktualizácia stratégie iba za časť PRV • Možnosť zapracovať nové opatrenia • Finančná alokácia + dodatočná alokácia, voľby do Predstavenstva MAS a Dozornej rady, zapojenie sa do OZ Regionálna značka Horný Zemplín.