ITMS 2014+
Odoberanie grantových schém/výziev
Dobrý deň,
na portáli www.itms2014.sk boli boli zverejnené nasledovné grantové schémy/výzvy:
 
PLÁNOVANÁ VÝZVA
Harmonogram výziev MAS HORNÁD – SLANSKÉ VRCHY, o.z. (6.4) – verzia 3
Predpokladaný termín vyhlásenia: December 2020
Predpokladaný termín uzavretia: Marec 2021
Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020
Miesto realizácie – VÚC: Košický kraj

Zobraziť viac informácií
 
VYHLÁSENÁ VÝZVAUKONČENÁ
Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji
Vyhlásená: 28. február 2020
Ukončená: 30. apríl 2020
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Miesto realizácie – VÚC: Prešovský kraj

Zobraziť viac informácií
 
VYHLÁSENÁ VÝZVAUKONČENÁ
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.
Vyhlásená: 31. máj 2020
Ukončená: 31. august 2020
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Miesto realizácie – VÚC: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Zobraziť viac informácií
 
VYHLÁSENÁ VÝZVAUKONČENÁ
AKTUALIZÁCIA SYSTÉMU USMERŇOVANIA A ROZVOJA ĎALŠÍCH ZLOŽIEK V SYSTÉME PORADENSTVA A PREVENCIE (USMERŇOVAŤ PRE PRAX)
Vyhlásená: 31. máj 2020
Ukončená: 31. júl 2020
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Miesto realizácie – VÚC: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Zobraziť viac informácií
 
VYHLÁSENÁ VÝZVAUKONČENÁ
Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS)
Vyhlásená: 3. september 2020
Ukončená: 30. september 2020
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Miesto realizácie – VÚC: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Zobraziť viac informácií
 
EU   Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu DataCentrum
E-mail bol generovaný automaticky systémom ITMS2014+, prosím neodpovedajte naň.