ITMS 2014+
Odoberanie grantových schém/výziev
Dobrý deň,
na portáli www.itms2014.sk boli boli zverejnené nasledovné grantové schémy/výzvy:
 
PLÁNOVANÁ VÝZVA
Podpora realizácie digitalizácie a zjednodušovania životných situácií internými kapacitami jednotlivých organizácií VS
Predpokladaný termín vyhlásenia: Január 2021
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Miesto realizácie – VÚC:

Zobraziť viac informácií
 
PLÁNOVANÁ VÝZVA
Malé zlepšenia eGOV služieb
Predpokladaný termín vyhlásenia: Marec 2021
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Miesto realizácie – VÚC:

Zobraziť viac informácií
 
PLÁNOVANÁ VÝZVA
Migrácia ISVS do IaaS
Predpokladaný termín vyhlásenia: Marec 2021
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Miesto realizácie – VÚC:

Zobraziť viac informácií
 
PLÁNOVANÁ VÝZVA
Jednotná digitálna brána
Predpokladaný termín vyhlásenia: Marec 2021
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Miesto realizácie – VÚC:

Zobraziť viac informácií
 
EU   Úrad podpredsedu vlády SR                     pre investície a informatizáciu DataCentrum
E-mail bol generovaný automaticky systémom ITMS2014+, prosím neodpovedajte naň.