ITMS 2014+
Odoberanie grantových schém/výziev
Dobrý deň,
na portáli www.itms2014.sk boli boli zverejnené nasledovné grantové schémy/výzvy:
 
PLÁNOVANÁ VÝZVA
Harmonogram výziev MAS Bodva (6.4) – verzia 2.1
Predpokladaný termín vyhlásenia: December 2020
Predpokladaný termín uzavretia: Marec 2021
Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020
Miesto realizácie – VÚC: Košický kraj

Zobraziť viac informácií
 
VYHLÁSENÁ VÝZVA
Výzva zameraná na podporu dobudovania inžinierskych sietí (kanalizácia, prístup k pitnej vode), v prostredí marginalizovaných rómskych komunít
Vyhlásená: 27. november 2020
Ukončená: Neurčené
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Miesto realizácie – VÚC: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Zobraziť viac informácií
 
VYHLÁSENÁ VÝZVAUKONČENÁ
Podopatrenie 4.1
Vyhlásená: 15. október 2020
Ukončená: 27. november 2020
Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020
Miesto realizácie – VÚC: Banskobystrický kraj

Zobraziť viac informácií
 
EU   Úrad podpredsedu vlády SR                     pre investície a informatizáciu DataCentrum