Tretie Valné zhromaždenie MAS Pod Vihorlatom sa uskutočnilo 21.02.2014 v Obradnej sieni kaštieľa v Snine. Okrem členov MAS-ky prijali pozvanie a odprezentovali činnosť svojich miestnych akčných skupín i Ing. Andrea Hradiská, PhD, predseda MAS LEV, Mgr. Natália Maťašovská, manažérka MAS Šafrán, Mgr. Katarína Krullová, manažérka MAS OZ pre rozvoj regiónu Spiš a za Prešovský samosprávny kraj sa zúčastnila Ing. Monika Štoffová, poverená vedením odboru regionálneho rozvoja.

3valne-1 3valne-2

 

  • nie je izolovaný od ostatného sveta ale pestuje partnerstvá na rôznych úrovniach
  • je plný obyvateľov, ktorí sú si vedomí zodpovednosti za život a rozvoj svojej komunity, zapájajú sa do činnosti v regióne a angažujú sa vo veciach verejných